hamburger icon
close menu icon
pl arrow
subpage icon

REGULAMIN

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Agroturystyki i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Agroturystyce. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Agroturystyki

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym pokoju Agroturystyki.

 

§ 2 DOBA HOTELOWA

 

1. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 dnia następnego.

3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić właścicielowi jak najszybciej. Agroturystyka może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

4. Agroturystyka zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w obiekcie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

 

§ 3 REZERWACJA I MELDUNEK

 

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Osoby niezameldowane w Agroturystyce mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 8:00 do godziny 22:00. W przypadku długiego okresu przebywania w pokoju hotelowym Gości stale niezameldowanych w obiekcie może zostać doliczona dodatkowa opłata.

4. Agroturystyka może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa lub innych osobach przebywających w Agroturystyce. Zastrzegamy także prawo do wymeldowania Gości rażąco nieprzestrzegających Regulaminu Obiektu bez możliwości zwrotu gotówki uiszczonej za pobyt.

5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 20% wartości w terminie 1 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.

7. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 20:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do obiektu, zaliczka nie zostaje zwrócona.

8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Agroturystyka nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

 

§ 4 USŁUGI

 

1. Agroturystyka świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do właściciela, co umożliwi poprawę standardu świadczonych usług.

3. Agroturystyka ma obowiązek zapewnić Gościom:

- warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie

 

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 

1. Na terenie Agroturystyki znajduje się czynne gospodarstwo rolne oraz pasieka w związku z tym dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Agroturystyki , powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Agroturystyka może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Agroturystyki, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Agroturystyki.

4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

5. Drodzy Goście na terenie Agroturystyki znajdują się zbiorniki wodne, oświadczamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia oraz wypadki z udziałem dzieci oraz dorosłych związanych ze zbiornikami.

 

§ 6 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Agroturystyka przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te zostaną zniszczone. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

 

§ 8 CISZA NOCNA

 

W Agroturystyce obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

 

§ 9 REKLAMACJE

 

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje właściciel .

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

§ 10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

1. Agroturystyka nie akceptuje obecność zwierząt w wynajmowanych pokojach.

2. W Agroturystyce i jej bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu .

3. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Agroturystykę Cold Sea z siedzibą w msc. Kobyla Kępa 8b dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Agroturystyce, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Agroturystykę. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Agroturystyki, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Agroturystyki.

6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania

obejrzyj nas na facebook icon twitter icon instagram icon booking icon
phone icon
ZAREZERWUJ TERAZ
phone icon
bon image
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda